ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

ELICA ASM създава QUASAR с изцяло нова технология за сортиране

ELICA QUASAR - Optical Sorter

Все по-строгите стандарти за качество създават нови технически предизвикателства за големия и малкия бизнес. Основната причина за развиването на технологията за сортиране на ELICA ASM е ползата за клиентите от повишаване на качеството на крайния продукт. Така се създава QUASAR, чиято основа е изцяло новоразработената архитектура за оптична обработка на различни видове семена, зърно, бобови култури и др., наречена Logic.

Прочетете цялата статия в АГРОБИО ТЕХНИКА.

Повече за QUASAR и други оптично-сортиращи машини може да разгледате в официалния сайт на ELICA ASM.