ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

ELICA е победител в Конкурс за иновации

ELICA е победител в Конкурс за иновации

ELICA – абсолютен победител в Конкурс за иновации, в раздел “Машини, инвентар и технологии за растениевъдството”. Наградата спечелихме с Въздушноситов сепаратор ELICA 5-123, оборудван с две аспирации със затворен цикъл и PLC контрол за фина настройка и запаметяване на различни режими на работа.

Конструктор – инж. Красимир Димитров