ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД смени името си на ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ ООД

ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД смени името си на ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ ООД

Уважаеми колеги и партньори

С това съобщение Ви уведомяваме, че от 07/12/2021 година,

компанията „ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР“ ООД сменя името си на „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ“ ООД. 

Считано от днес 07/12/2021 година, в официалната и търговска кореспонденция,името ще се легитимира на кирилица като: „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ“ ООД и съответно на латиница: ELICA PROCESSING OOD 

Най-учтиво Ви молим да актуализирате данните във Вашата документация както следва –

Име: „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ“ ООД
ИН по ЗДДС: BG118582178
Адрес на регистрация: ул. Харалампи Джамджиев 32
МОЛ: Детелина Петрова 

Всички фирмени и мобилни телефони остават непроменени. 

Окончанията на всички служебни имейли завършват на „@elica-pro.com“. Изпратени съобщения към “ @elica-elevator.com “ ще бъдат автоматично препращани към тези с новите окончания.