ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

ELICA приключи проект за автоматизация на склад за листов материал

ELICA приключи проект за автоматизация на склад за листов материал

ELICA и официалният представител на лазери Mazak за България – Стил Лазер, завършиха съвместно мащабен проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Със съдействието на Fasani Automazioni – Италия, официален партньор на Mazak беше изградена и пусната в експлоатация. Тази система предлага необходимата функционалност за сравнително големия диапазон от видове и размери на суровината, с която работи ELICA. за внедряване на автоматизация в сферата на производствените процеси. Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на ELICA чрез повишаване на производствения капацитет и оптимизиране на производствената логистика, свързана с обслужването на експлоатираните машини за лазерно рязане Mazak. Важно и оптимизирането на работното и складово пространство в производствените помещения на компанията. Повече информация ще намерите в статията на Инженеринг ревю.