ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

Подобряване на производствения капацитет на Елика-Елеватор ООД

Подобряване на производствения капацитет на Елика-Елеватор ООД

“ЕЛИКА ЕЛЕВАТОР” ООД изпълнява проект      BG16RFOP002-2.040-1391-C01 “ Подобряване на производствения капацитет на Елика-Елеватор ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-2.040 “ Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на стойност: 1 280 800.00 лв., от които 653 208.00 лв. европейско и 115 272.00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 60% – 768 480.00 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца, от 12.02.2020г. до 12.02.2021г. Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на Елика-Елеватор ООД, чрез увеличаване производствения капацитет и възможностите за износ на предприятието. Целта ще бъде постигната чрез технологична модернизация на оборудването, което ще гарантира производство на конкурентноспособни продукти с висока производителност, гарантирано качество, удовлетворяващи изискванията на пазара и клиентите. В резултат на проекта, посредством закупуването на оборудването ще се осигури икономически ръст на предприятието, възможност да навлезе на нови външни пазари и да увеличи приходите от износ на продукция.