ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „СТАРТ НА ПРОЕКТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВНА МАШИНА ЗА БЕЛЕНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД“ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: "СТАРТ НА ПРОЕКТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВНА МАШИНА ЗА БЕЛЕНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД" - ELICA PROcessing™

ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „СТАРТ НА ПРОЕКТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВНА МАШИНА ЗА БЕЛЕНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Ha 26.07.2017г., от 13.00 часа, в Офис сградата на дружеството, партерен етаж., на адрес: гр.Силистра, Промишлена зона Запад, Елика Елеватор ООД организира пресконференция на тема:

„Старт на проекта внедряване в производство на иновативна машина за белене на слънчоглед“

На пресконференцията ще се предостави подробна информация за одобрения проект BG16RFOP002-1.001-0440-C01 „Внедряване в производството на Елика-Елеватор на иновативна машина за белене на слънчоглед“по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, на стойност: 1 666 500.00 лв., от които 849 915.00 лв. европейско и 149 985.00 лв. национално дофинансиране. Безвъзмездната помощ е 60% – 999 900.00 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 18.01.2017 до 18.07.2018 г. Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на Елика-Елеватор ООД, чрез внедряване в производството на иновационни подобрения в машина за белене на слънчогледови семки. Целта ще бъде постигната чрез закупуване на оборудването, което ще гарантира производство на конкурентноспособни машини с висока производителност, гарантирано качество, удовлетворяващи изискванията на пазара и клиентите. В резултат на проекта, посредством внедряването на иновацията ще се осигури икономически ръст на предприятието, значително увеличаване на износа и подобрен имидж на конкурентоспособно, модернизирано предприятие, което е способно веднага да отговори на новите изисквания и промени на пазара.

Пресконференцията ще се води от Калоян Радулов – длъжност: Търговски представител

Управител на Елика Елеватор ООД: ………./п/……….
/Детелина Петрова/
Дата на публикуване: 21.07.2017 г.