ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Транспортни съоръжения / Лентови транспортьори / Лентов транспортьор
ЛЕНТОВ
ТРАНСПОРТЬОР

Лентов транспортьор

лентовите транспортьори

са най-често използваните транспортьори, благодарение на тяхната универсална функционалност и ниска цена.

Лентов транспортьор

Лентовите транспортьори са най-често използваните транспортьори, благодарение на тяхната универсална функционалност и ниска цена.

ELICA произвежда  лентови транспортьори за транспортиране на зърно и други сухи насипни материали. Най-често се използва за товарене или разтоварване на складове, силози и инсталации за почистване на семена.

При необходимост, на лентовия транспортьор се монтира разтоварваща количка, която позволява разтоварване на материала по цялата дължина на конвейера или на определени позиции избрани от оператора. Допълнително може да се добави към улея за разтоварване на лентата, система за насочване на потока и роторен разпръсквач за запълване на складове с ширина до 40м.