ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Транспортни съоръжения / Кофичкови елеватори / Кофичков елеватор + аксесоари
КОФИЧКОВ
ЕЛЕВАТОР

Кофичков елеватор + аксесоари

решения за вертикално транспортиране на насипни материали

Кофичковите елеватори ELICA се използват за вертикално транспортиране на прахообразни материали, зърно и други сухи, насипни материали. 

Кофичков елеватор + аксесоари

Кофичковите елеватори Elica се използват за вертикално транспортиране на прахообразни материали, зърно и други сухи, насипни материали. Кофичковите елеватори се доставят в модулни секции от поцинкована стомана лесни за монтаж и поддръжка.

Елеваторите се произвеждат в три варианта:

– с верига и метални кофи

– с лента и пластмасови или метални кофи.

– със специални кофи и по-бавна скорост за деликатно манипулиране (щадящ кофичков елеватор)

КОФИЧКОВИ ЕЛЕВАТОРИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ КОФИЧКОВИ ЕЛЕВАТОРИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ КОФИЧКОВИ ЕЛЕВАТОРИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

КОФИЧКОВИ ЕЛЕВАТОРИ АКСЕСОАРИ КОФИЧКОВИ ЕЛЕВАТОРИ АКСЕСОАРИ КОФИЧКОВИ ЕЛЕВАТОРИ АКСЕСОАРИ