ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Транспортни съоръжения / Верижни транспортьори / Тръбен верижен транспортьор
ТРЪБЕН
ВЕРИЖЕН
ТРАНСПОРТЬОР

Тръбен верижен транспортьор

решения за хоризонтален транспорт на насипни материали

ЕLICA произвежда система за пълнене и разтоварване на силози и складове с тръбен верижен транспортьор.

Транспортьорът комбинира разтоварването, транспортирането и товаренето в един процес.

Тръбен верижен транспортьор

ЕLICA произвежда система за пълнене и разтоварване на силози и складове с тръбен верижен транспортьор. Транспортьорът комбинира разтоварването, транспортирането и товаренето в един процес. Този тип оборудване замества няколко традиционни транспортьори, като същевременно спестява разходи за консумация на електроенергия и поддръжка. Тръбният Верижен Транспортьор ELICA може да замени два елеватора и два верижни транспортьора интегрирайки система, която пренася материала в затворен цикъл.

Заради семплия и опростен дизайн на оборудването за вертикално и хоризонтално транспортиране на зърно и насипен материал, разходите и времето за проектиране, монтаж и поддръжка са рязко намалени. Транспортьорът е надежден като постига много ниска степен на начупени семена с възможността да работи при голям капацитет.

Този транспортьор е проектиран, така че да се намали праха в производственото помещение, подобрявайки условията на работа.

Оборудването се монтира на силози с конусовидно и плоско дъно, плоски складове или машини за преработка на семена и зърно, като по този начин се осигурява лесно захранване и разтоварване. Тръбният верижен транспортьор пренася насипния материал деликатно и равномерно запазвайки качеството на материала, дори и при висока скорост. Това се дължи на лопатките от пластмаса PE „S“ 1000, който подпомага увеличаването на експлоатационния живот на транспортьора.