ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Системи за белене на слънчогледови семена / Система за белене на слънчогледови семена за маслодобивни заводи
Лющачен
агрегат

Система за белене на слънчогледови семена за маслодобивни заводи

ПРЕЦИЗНО БЕЛЕНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВИ И ОВЕСЕНИ СЕМЕНА

Компактната система за белене постига висок капацитет (до 180 т/д) благодарение на патентована технология, разработена от инженерния екип на ELICA.

Система за белене на слънчогледови семена за маслодобивни заводи

Компактната система за белене постига висок капацитет (до 180 т/д) благодарение на патентована технология, разработена от инженерния екип на ELICA. Усъвършенстваният лющачен барабан задоволява нуждите на маслопроизводителите.

Лющачите ELICA успяват равномерно да разпределят входящия материал по цялата му ширина, като предоставят опция за регулиране на скоростта на подаващото устройство. Оборудването постига високо качество на крайния продукт, без необходимост от повторен цикъл. Системата е снабдена с компютърно устройство за дистанционно управление, осигуряващо контрол на целия процес. Лющачът има вграден магнитен сепаратор за улавяне на частици ферит, съдържащи се във входящия поток. Лесно износващите се части са с удължен срок на експлоатация благодарение на използваните при производството устойчиви материали. Оборудването е проектирано да се поддържа бързо и лесно, с достъп до платформата за обслужване.

ELICA Dehulling system Technical Data