ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Системи за белене на слънчогледови семена / Система за белене на слънчогледови семена за производство на ядки
ЛЮЩАЧЕН
АГРЕГАТ

Система за белене на слънчогледови семена за производство на ядки

прецизно белене на слънчогледови и овесени семена

Високото качество на белене се постига чрез интегриране на специалната форма на профила за белене. Заобленият ъгъл извършва по-деликатно белене и води до намаляване процента начупена ядка (чипс).

Система за белене на слънчогледови семена за производство на ядки

Високото качество на белене се постига чрез интегриране на специалната форма на профила за белене. Заобленият ъгъл извършва по-деликатно белене и води до намаляване процента начупена ядка (чипс).

Лющачите ELICA успяват равномерно да разпределят входящия материал по цялата му ширина, като предоставят опция за регулиране на скоростта на подаващото устройство. Оборудването постига високо качество на крайния продукт, без необходимост от повторен цикъл. Системата е снабдена с компютърно устройство за дистанционно управление, осигуряващо контрол на целия процес. Лющачът има вграден магнитен сепаратор за улавяне на частици ферит, съдържащи се във входящия поток. Лесно износващите се части са с удължен срок на експлоатация благодарение на използваните при производството устойчиви материали. Оборудването е проектирано да се поддържа бързо и лесно, с достъп до платформата за обслужване.

ELICA Dehulling system Technical Data ELICA Dehulling system Technical DataELICA Dehulling system - Flow diagram