ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Лабораторно оборудване / Сонда за проби
СОНДА ЗА
ПРОБИ

Сонда за проби

Сондата се използва за събиране на проби от куп зърно.

категория на продукта:

Сонда за проби

Сондата се използва за събиране на проби от куп зърно. По-дължината на алуминиевата конструкция са разположени вертикално 6 елипсовидни отвора. При завъртане на дръжка в горната част на приспособлението отворите последователно се отварят, което позволява постепенното запълване на сондата.