ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Лабораторно оборудване / Лабораторен въздушноситов сепаратор
ВЪЗДУШНОСИТОВ
СЕПАРАТОР

Лабораторен въздушноситов сепаратор

РЕШЕНИЯ ЗА СЛЕДЕНЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

категория на продукта:

Лабораторен въздушноситов сепаратор

Лабораторната машина на ELICA е предназначена за пресъздаване работата на ELICA Въздушно-ситов сепаратор.

Оборудвано с 2 реда сита и аспирационна система, устройството предоставя на  лабораторните служители възможността да извършват контролни тестове на зърното, което предстои да бъде прието и съхранено.

Машината разделя добрия продукт от голяма и малка фракция, аспирацията отделя леката фракция.