ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Оптично-Сортиращи машини / Eureka
EUREKA

Eureka

Съчетание на опит и модерно сортиране

(*) „EUREKA“(от гръцки: Εύρηκα) е израз, използван за окачествяване на триумф след откритие! Това е транслитерация на възклицание, приписвано на древногръцкия математик и изобретател Архимед.

категория на продукта:

Eureka

(*) „EUREKA“(от гръцки: Εύρηκα) е израз, използван за окачествяване на триумф след откритие! Това е транслитерация на възклицание, приписвано на древногръцкия математик и изобретател Архимед.

Тази оптична машина за сортиране е специално проектирана, за да отговори на изискванията за нископроизводителни линии и лабораторни приложения посредством интелигентно и икономично решение: EASM EUREKA.

ELICA EUREKA - Technical Data