ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Оптично-Сортиращи машини / POWTEST
PowTest

POWTEST

благодарение на иновативните и мощни технологии,

това устройство прави възможно анализирането на прахове и откриването на много малки дефекти по цвят, размер и форма.

категория на продукта:

POWTEST

Благодарение на иновативните и мощни технологии, това устройство прави възможно анализирането на прахове и откриването на много малки дефекти по цвят, размер и форма.
EASM разработи отличителен продукт, доста различен от всички други модели в момента в портфолиото му.

ELICA PowTest - Technical Data