ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Обработващи машини / Лентов магнитен сепаратор
ЛЕНТОВ МАГНИТЕН
СЕПАРАТОР

Лентов магнитен сепаратор

решения за всякакъв вид магнитно отделяне

Лентовият Магнитен Сепаратор ELICA се инсталира перпендикулярно на потока материал пренасян от лентов транспортьор.

категория на продукта:

Лентов магнитен сепаратор

Лентовият Магнитен Сепаратор ELICA се инсталира перпендикулярно на потока материал пренасян от лентов транспортьор.
Силният постоянен магнит над лентата на Магнитния Сепаратор улавя феритните частици от потока материал минаващ под устройството и ги изнася встрани от транспортьора.
Това решение представлява бърз, ефективен и лесен за употреба начин да премахнете метални частици от продукцията.

Магнитни сепаратори ELICA

  1. Магнитен сепаратор MCR – подходящ за монтиране към тръби, където потока материал се движи във вертикално направление (пада). Устройството е проектирано да е с максимална магнитна индукция на работната повърхност, благодарение на много тънката стена на цилиндъра, който покрива магнитите
  2. Магнитен сепаратор MCC – подходящ за улавяне на примеси в материал с добра изсипваемост.
  3. Магнитен сепаратор MS – подходящ за улавяне на примеси в материал с лоши насипни свойства.

МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ