ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Обработващи машини / Въздушноситов сепаратор
ВЪЗДУШНОСИТОВ
СЕПАРАТОР

Въздушноситов сепаратор

ВЪВЕДЕНИЕ

Една от първите линии на специализацията на ELICA са машините за преработка и почистване на семена. Ситовият сепаратор, кръстен на компанията ELICA, работи на четири принципа – аспирация, грубо и фино почистване, и калибриране. Широката гама от почистващи машини, предлагани от ELICA, включва машини с голяма ефективност и отлична производителност за всички видове семена. Едно от предимствата на тези машини е разположението на задвижващия вал. Вместо да се монтира върху рамата, системата е конструирана така, че да бъде монтирана на долната люлка, намалявайки вибрациите. По този начин се удължава експлоатационния живот на оборудването,  позволява монтаж на машините без тежки фундаменти и укрепване.

ELICA предлага своите почистващи машини с аспирации с отворен и затворен цикъл на работния въздух. Докато първата изисква допълнително оборудване като циклони, то аспирацията със затворен цикъл рециклира въздуха вътре в машината. При работа с тази аспирация се подобрява работните среда, намалява разходите за електроенергия, отопление на помещенията и поддръжка.

Други предимства на тази аспирационна система са:

  • Предотвратява замърсяването на околната среда
  • позволява климатизиране на работното помещение
  • спестява място и енергия
  • улеснява инсталирането

Автоматичната система за управление (PLC) осигурява контрол и фина настройка на аспирацията. Софтуерът, разработен изцяло от екипа на ELICA, позволява на оператора на машината да създава, съхранява, организира и използва отново фиксирани настройки. Тези предварителни настройки спестяват време при подготовката на машината за различни видове култури.

  

ELICA СИТОВИ СЕПАРАТОРИ / МОДЕЛИ

ELICA 733 с многофункционален дизайн, предназначен да работи на висок капацитет, за да постигне отлична ефективност както при грубо , така и при фино почистване на зърното. Голямата ситова площ от 22м2 и аспирационните модули на вход и изход осигуряват прецизно почистване и повишена ефективност.

ELICA 723 работи на същия принцип като модел 733, но е предназначена за по-нисък капацитет при грубо и фино почистване за стокова продукция и семена за посев. Постига най-добрата скорост на почистване за всички видове семена.

ELICA 714 е предназначена за почистване и калибриране на всички видове семена. Машината постига добро разделяне на малката фракция от основния поток от материали

ELICA 706, специално проектирана като калибратор, който разделя на две фракции семена.

Високопроизводителният ситов сепаратор, кръстен на компанията- ELICA, работи на четири принципа – аспирация, грубо почистване, фино почистване и калибриране.

 

СХЕМА НА ПОТОЦИТЕ НА ELICA 1123

Груба фракция
Едра фракция
Малка фракция
Чист продукт
Лека фракция

Въздушно ситови сепаратори Въздушно ситови сепаратори Въздушно ситови сепаратори