ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Обработващи машини / Въздушноситов сепаратор 13
ВЪЗДУШНОСИТОВ
СЕПАРАТОР 13

Въздушноситов сепаратор 13

обработка и контрол на малки партиди

категория на продукта:

Въздушноситов сепаратор 13

Elica Compact е мултифункционален въздушноситов сепаратор предназначен за:

     ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА:

  •  възможност за работа на малки партиди;
  •  прецизно почистване и калибриране на фини семена;
  •  лесно почистване на машината при смяна вида на семената.

     ПЧЕЛАРСТВОТО: 

  •  за обработка на пчелен прашец.

     ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЕВНИ И ЦВЕТНИ СЕМЕНА.

     ТЕСТОВЕ НА ЗЪРНО:

  • лабораторни контролни тестове и оценка на проби от различни зърнени култури и  семена;
  • определяне вида на ситата в инсталации за преработка на зърно и подготовка на семена.

Мултифункционалият въздушноситов сепаратор Elica Compact работи на две ситови площи. Оборудван е със система за почистване на ситата с гумени топчета, аспирационен модул за отделяне на леката фракция и входяща течка с механичен шибър за регулиране на потока.

ELICA COMPACT - Technical Data