ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Обработващи машини / Гравитационен сепаратор
ГРАВИТАЦИОНЕН
СЕПАРАТОР

Гравитационен сепаратор

Серията ELICA K се използва за разделянето на частици със същия размер, форма и подобно тегло. Когато традиционните методи за сепариране не могат да извършат нужната работa, K  гравитационен сепараторът може да постигне невероятни резултати.

Серията машини ELICA K отделя ориз, зърна, семена и много други зърнени култури със специфично тегло, които вече са били разделени по дебелина и дължина. За разлика от други системи, това оборудване може също така да отделя материали със същото специфично тегло, но с различен ефект на подскачане. Серията ELICA K разделя материала само на 2 фракции – лека и тежка.