ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Обработващи машини / Чукови мелници
ЧУКОВИ
МЕЛНИЦИ

Чукови мелници

разбиване чрез множество удари

ELICA Чукови мелници намират широко приложение в животновъдния сектор за производство на фуражи, смилането на биомаса (слънчогледова люспа и др.), както и във фармацевтичната промишленост.

категория на продукта:

Чукови мелници

ELICA Чукови мелници намират широко приложение в животновъдния сектор за производство на фуражи, смилането на биомаса (слънчогледова люспа и др.), както и във фармацевтичната промишленост.

Чуковите мелници могат да бъдат оборудвани със система за пожарна безопасност.

Принципът на работа на мелниците е въз основа на удар и абразия. Смилането се извършва посредством ударните чукове, свободно движещи се през насипната маса. Те удрят частиците с работната си повърхност. Обработеният материал, който е по- малък от размера на ситото, се отстранява от камерата за смилане и преминава към следващ етап на преработка.

ЧУКОВИ МЕЛНИЦИ