ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Обработващи машини / Триор
ТРИОР

ПРЕЦИЗНО КАЛИБРИРАНЕ ПО ДЪЛЖИНА

Триорите Elica са ефективно решение за сортиране на семена и зърно. Този сепаратор се използва за калибриране на семена по дължина.

Материалът преминава от входящата течка във вътрешността на въртящия се цилиндър, съставен от два алвеоли сегмента. Семената, които се вмъкват в тези джобове, се повдигат и след това чрез гравитацията, паднат от алвеолите в коритообразен шнек и се извеждат от машината. Всички семена, които не попадат в алвеолите, остават вътре в въртящия се барабан и се пренасят към изхода.

ТРИОРИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ТРИОРИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ТРИОРИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ