ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Обработващи машини / Ръкавен филтър
РЪКАВЕН
ФИЛТЪР

Ръкавен филтър

ELICA ръкавен филтър за ефективно филтриране на прахови частици,

съдържащи се във въздуха, намира приложение в различни видове инсталации.

категория на продукта:

Ръкавен филтър

Elica ръкавен филтър за ефективно филтриране на прахови частици, съдържащи се във въздуха, намира приложение в различни видове инсталации.

Приложение:  фуражния сектор; химическата индустрия; хранително-вкусовата промишленост.

Принцип на работа: Запрашеният въздух прониква във филтърните ръкави през входната камера. Частиците се задържат по площта на филтърните ръкави, а чистият въздух напуска ръкавния филтър през изходящата камера. Когато филтърната материя се наслои с достатъчно количество прахови частици и възникне невъзможност за преминаване на въздуха от една камера в друга, се налага почистване на филтърните ръкави. Почистването се осъществява чрез издухване на сгъстен въздух посредством изтупващи винтили.

РЪКАВЕН ФИЛТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ