ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Обработващи машини / Магнитен сепаратор
МАГНИТЕН
СЕПАРАТОР

Магнитен сепаратор

решения за всякакъв вид магнитно отделяне

категория на продукта:

Магнитен сепаратор

Магнитен сепаратор MCR – одходящ за монтиране към тръби, където потока материал се движи във вертикално направление (пада). Устройството е проектирано да е с максимална магнитна индукция на работната повърхност, благодарение на много тънката стена на цилиндъра, който покрива магнитите.

Магнитен сепаратор MCC – подходящ за улавяне на примеси в материал с добра изсипваемост.

Магнитен сепаратор MS – подходящ за улавяне на примеси в материал с лоши насипни свойства.

МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ