ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Обработващи машини / Машина за грубо почистване
ГРУБО
ПОЧИСТВАНЕ

Машина за грубо почистване

висококапацитетно почистване на семена

Машините за грубо почистване ELICA са предназначени за извършване на грубо почистване, преди зареждане на силози със зърно и преди инсталациите за преработка на семена, с цел да се защитят следващите машини.

категория на продукта:

Машина за грубо почистване

ВИСОКОКАПАЦИТЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА СЕМЕНА

Машините за грубо почистване ELICA са предназначени за извършване на грубо почистване, преди зареждане на силози със зърно и преди инсталациите за преработка на семена, с цел да се защитят следващите машини. Продуктът влиза гравитачно в цилиндричен барабан. Барабанът е оборудван със сита, които могат да се сменят в зависимост от изискванията за почистване. Чистият продукт преминава през отворите на ситата и едрите примеси се извеждат в края на барабана. Максималният процент отделяне на примеси е 2%.

МАШИНИ ЗА ГРУБО ПОЧИСТВАНЕ МАШИНИ ЗА ГРУБО ПОЧИСТВАНЕ