ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Транспортни съоръжения / Винтови транспортьори / Гъвкав винтов транспортьор
ГЪВКВАВ
ВИНТОВ
ТРАНСПОРТЬОР

Гъвкав винтов транспортьор

УНИВЕРСАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРАХООБРАЗНИ И НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ

Гъвкавият винтов транспортьор ELICA използва въртяща се витка в гъвкава тръба за транспортиране на насипни материали

Гъвкав винтов транспортьор

Гъвкавият винтов транспортьор ELICA използва въртяща се витка в гъвкава тръба за транспортиране на насипни материали. Този тип оборудване е изгодна опция за повдигане на материала за подаване на материал към инсталации за почистване на семена или камиони.