ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Транспортни съоръжения / Винтови транспортьори / Шнек за зареждане на сеялки и тороразпръсквачи
ШНЕК ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
НА СЕЯЛКИ И
ТОРОРАЗПРЪСКВАЧИ

Шнек за зареждане на сеялки и тороразпръсквачи

универсално решение за транспортиране на прахообразни и насипни материали

Шнек за зареждане на сеялки и тороразпръсквачи

ШНЕК ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА СЕЯЛКИ И ТОРОРАЗПРЪСКВАЧКИ