ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Оборудване за съхранение / Бункер Батерия
БУНКЕР
БАТЕРИЯ

Бункер Батерия

Бункер батерия се състои от множество квадратни бункери, разположени един до друг, за да се образува система.

категория на продукта:

Бункер Батерия

Бункер батерия се състои от множество квадратни бункери, разположени един до друг, за да се образува система. Това е много компактна система, позволяваща съхранение на множество култури едновременно. Бункерни елементи с различна дължина могат да се комбинират в система, така че пространството да се използва по най-ефикасен начин.