SCROLL DOWNВИБРО
ТРАНСПОРТЬОР

Вибро транспортьор

Конвейерите Elica Vibro са идеални за хоризонтално транспортиране на насипни и прахообразни материали. Това оборудване работи, като избягва всякакъв контакт на материала с движещи се части, което означава, че рискът от увреждане на транспортирания материал е практически елиминиран.

  • запитване

Вибро транспортьор

Конвейерите Elica Vibro са идеални за хоризонтално транспортиране на насипни и прахообразни материали. Това оборудване работи, като избягва всякакъв контакт на материала с движещи се части, което означава, че рискът от увреждане на транспортирания материал е практически елиминиран.

Конвейерите Elica Vibro осигуряват просто и икономически ефективно решение за пренос на всякакъв вид насипни продукти.

Вибро транспортер - технически данни

Модел Ø (mm) Lmax (m) Захранване (kW)
S154 154 8 2 x 0.35
S200 200 8
S219 219 8
S273 273 8
Call Now Button