ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Транспортни съоръжения / Вибро транспортьор / Вибро транспортьор
ВИБРО
ТРАНСПОРТЬОР

Вибро транспортьор

Конвейерите Elica Vibro са идеални за хоризонтално транспортиране на насипни и прахообразни материали. Това оборудване работи, като избягва всякакъв контакт на материала с движещи се части, което означава, че рискът от увреждане на транспортирания материал е практически елиминиран.

Вибро транспортьор

Конвейерите Elica Vibro са идеални за хоризонтално транспортиране на насипни и прахообразни материали. Това оборудване работи, като избягва всякакъв контакт на материала с движещи се части, което означава, че рискът от увреждане на транспортирания материал е практически елиминиран.

Конвейерите Elica Vibro осигуряват просто и икономически ефективно решение за пренос на всякакъв вид насипни продукти.