ул. „Харалампи Джамджиев“ 32
7500 Силистра
България

SCROLL DOWN

/ Система за тегловно дозиране / Система за тегловно дозиране и пълнене на чували и БИГ БЕГОВЕ
СИСТЕМА ЗА
ТЕГЛОВНО ДОЗИРАНЕ

Система за тегловно дозиране и пълнене на чували и БИГ БЕГОВЕ

висока прецизност на теглене с модерна технология

ELICA предлага полуавтоматични дозиращи системи за претегляне на насипни материали в малки и биг бег чували с висока прецизност.

категория на продукта:

Система за тегловно дозиране и пълнене на чували и БИГ БЕГОВЕ

ELICA предлага полуавтоматични дозиращи системи за претегляне на насипни материали в малки и биг бег чували с висока прецизност. Компактният дизайн има няколко предимства

  • изисква малко работно пространство
  • лесен за използване компютърен контрол
  • лесна поддръжка
  • лесна за обновяване конфигурация от оборудване

ELICA предлага възможност за създаване на различни конфигурации спрямо индивидуалните нужди на клиента.

Система за тегловно дозиране и пълнене на чували и БИГ БЕГОВЕ